Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt unijny

 

Wrzesień 2018r.

W sierpniu 2018r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Laboratorium szans – droga do sukcesu”!.
Cel główny projektu to zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 4 w Łodzi. W placówce występuje konieczność wzmocnienia działań obejmujących pracę z najmłodszymi uczniami oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków. Projekt obejmie wsparciem min. 250 uczniów (125K i 125M) i 20 n-li (19K, 1M).
Wsparcie wpłynie na wyrównanie poz. wiedzy uczniów w obszarze kompetencji klucz., cyfrowych oraz przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć (w tym z zakresu SPE i SPR) nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, wpłynie na szybsze osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań. Wsparcie da efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności wspomagających dalszy proces kształcenia. Nauczyciele poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje, wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończ. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperyment. oraz TIK.
W ramach projektu „Laboratorium szans – droga do sukcesu”:
- zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów
- zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli
- wsparcie obejmie także doposażenie z zakresu TIK,
- zostanie zakupiony sprzęt do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych
- zostaną doposażone pracownie przyrodnicze.


Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0010/17
Nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0010/17
Kwota dofinansowania UE: 910 800,02 PLN

 

Harmonogram zajęć

Listopad 2018

26.02.2020

Listopad 2018

26.02.2020

W ostatnich miesiącach zajęcia ruszyły pełną parą, zrekrutowano większość uczestników naszego projektu. Ponieważ założyliśmy zapas kilkudziesięciu miejsc zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału i przystąpienia do procesu rekrutacji!...

Marzec 2019

26.02.2020

Marzec 2019

26.02.2020

Ruszył kolejny semestr zajęć projektowych, na samej górze znajdziecie informacje o aktualnych terminach zajęć....

Maj 2019

26.02.2020

Maj 2019

26.02.2020

Nasze działania projektowe w tym semestrze powoli się kończą, nadchodzi koniec roku szkolnego. Już w tym miejscu zapraszamy uczniów niebiorących udziału w projekcie do zgłaszania się do zajęć w nowym roku szkolnym (2019/20)....

Grudzień 2019

26.02.2020

Grudzień 2019

26.02.2020

W naszej placówce pojawiły się sprzęty z zakresu Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, które będą stanowić olbrzymie wsparcie w zakresie prowadzonych zajęć specjalistycznych: • Zestaw EEG nr 4B – EEG BIOFEEDBACK 5 kanałowy • Zestaw Uwaga Słuchowa do prowadzenia zajęć terapeutyczn...