Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt unijny

 

Wrzesień 2018r.

W sierpniu 2018r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Laboratorium szans – droga do sukcesu”!.
Cel główny projektu to zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 4 w Łodzi. W placówce występuje konieczność wzmocnienia działań obejmujących pracę z najmłodszymi uczniami oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków. Projekt obejmie wsparciem min. 250 uczniów (125K i 125M) i 20 n-li (19K, 1M).
Wsparcie wpłynie na wyrównanie poz. wiedzy uczniów w obszarze kompetencji klucz., cyfrowych oraz przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć (w tym z zakresu SPE i SPR) nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, wpłynie na szybsze osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań. Wsparcie da efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności wspomagających dalszy proces kształcenia. Nauczyciele poprzez realizację kursów nabędą dodatkowe kompetencje, wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończ. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperyment. oraz TIK.
W ramach projektu „Laboratorium szans – droga do sukcesu”:
- zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów
- zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli
- wsparcie obejmie także doposażenie z zakresu TIK,
- zostanie zakupiony sprzęt do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych
- zostaną doposażone pracownie przyrodnicze.


Nr projektu: RPLD.11.01.04-10-0010/17
Nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0010/17
Kwota dofinansowania UE: 910 800,02 PLN

 

Harmonogram zajęć

Listopad 2018

26.02.2020

Listopad 2018

26.02.2020

W ostatnich miesiącach zajęcia ruszyły pełną parą, zrekrutowano większość uczestników naszego projektu. Ponieważ założyliśmy zapas kilkudziesięciu miejsc zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału i przystąpienia do procesu rekrutacji!...

Marzec 2019

26.02.2020

Marzec 2019

26.02.2020

Ruszył kolejny semestr zajęć projektowych, na samej górze znajdziecie informacje o aktualnych terminach zajęć....

Maj 2019

26.02.2020

Maj 2019

26.02.2020

Nasze działania projektowe w tym semestrze powoli się kończą, nadchodzi koniec roku szkolnego. Już w tym miejscu zapraszamy uczniów niebiorących udziału w projekcie do zgłaszania się do zajęć w nowym roku szkolnym (2019/20)....

Grudzień 2019

26.02.2020

Grudzień 2019

26.02.2020

W naszej placówce pojawiły się sprzęty z zakresu Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, które będą stanowić olbrzymie wsparcie w zakresie prowadzonych zajęć specjalistycznych: • Zestaw EEG nr 4B – EEG BIOFEEDBACK 5 kanałowy • Zestaw Uwaga Słuchowa do prowadzenia zajęć terapeutyczn...