KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kalendarz

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.

Rada pedagogiczna. Rozpoczęcie roku szkolnego.

01września 2020r.

 

 

 

2.

Rada pedagogiczna.

08 września 2020 r. godz. 17.30

 

 

 

3.

Zebrania z rodzicami (wybór przedstawicieli rad oddziałowych)

09 września 2020r. kl. IV-VIII, godz. 17.30

10 września 2020r. kl. I-III, godz. 17.30

 

 

 

 

 

 

4.

Zebranie Rady Rodziców

14 września 2020 r., godz.17:30

 

 

 

5.

Konsultacje z rodzicami.

21 października 2020 r.  godz. 17.30- 18.30

 

 

 

6.

Rada Pedagogiczna–śródokresowa.

24 listopada 2020 r., godz. 17.30

 

 

 

7.

Zebrania z rodzicami.

25 listopada 2020 r. kl. IV-VIII, godz. 17.30

 

 

26 listopada 2020 r. kl. I-III, godz. 17.30

 

 

 

8.

Konsultacje. Kolędowanie.

15 grudnia 2020r. godz. 17.30- 18.30

 

 

 

9.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 grudnia – 31 grudnia 2020 r.

 

 

 

10.

Rada pedagogiczna kończąca semestr.

26 stycznia 2020 r.  godz. 17:30

 

 

 

11.

Zebrania z rodzicami.

27stycznia 2021 r. kl. IV-VIII, godz. 17.30

 

 

28 stycznia 2021 r. kl. I-III godz. 17.30

 

 

 

12.

Ferie zimowe.

01– 14 lutego 2021 r.

 

 

 

13.

Konsultacje z rodzicami.

17 marca 2021 r., godz. 17.30- 18.30

 

 

 

14.

Święto Patrona

23 marca 2021 r.

 

 

 

15.

Rekolekcje

22 – 24 marca 2021 r. (dni wolne od zajęć)

 

 

 

16.

Wiosenna przerwa świąteczna.

01 kwietnia 2021 r. – 06 kwietnia 2021 r.

 

 

 

17.

Rada pedagogiczna śródokresowa.

19 kwietnia 2021 r.,godz. 17.30

 

 

 

18.

Zebrania z rodzicami.

21 kwietnia 2021 r. kl. IV-VI,godz. 17.30

 

 

22 kwietnia 2021 r. kl. I-III, godz. 17.30

 

 

 

19.

Konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku oraz o zagrożeniu niepromowaniem.

19 maja 2021 r., godz. 17.30- 18.30

 

 

 

20.

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27maja 2021 r.

 

 

Termin dodatkowy:16, 17, 18 czerwca 2021 r.

 

 

 

21.

Konsultacje z rodzicami – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku oraz o zagrożeniu niepromowaniem.

19 maja 2021 r., godz. 17.00- 18.00

 

 

 

22.

Pisemne informacje dla rodziców – oceny bieżące i końcowe (wychowawcy).

Do 04 czerwca 2021 r.

 

 

 

23.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

15 czerwca 2021 r. godz. 17:30

 

 

 

24.

Zebranie z rodzicami

16 czerwca 2021 r., godz. 17.30

 

 

17 czerwca 2021 r., godz.17.30

 

 

 

25.

Egzaminy klasyfikacyjne .

18 – 19 czerwca 2020 r.

 

 

 

26.

Rada pedagogiczna.

21 czerwca 2021 r., godz. 17:30

 

 

 

27.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca 2021 r.

 

 

 

28.

Ferie letnie.

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

 

 

29.

Egzaminy poprawkowe.

27 i 30 sierpnia 2021 r. godz. 9:00

 

 

 

30.

Spotkania zespołów samokształceniowych.

27 i 30 sierpnia 2021 r. godz. 11:00

 

 

 

31.

Rada pedagogiczna – klasyfikacja po egzaminach, sprawozdanie z nadzoru.

31 sierpnia 2021 r.  godz.10:00

 

 

 

32.

Rada Pedagogiczna – rozpoczynająca nowy rok szkolny.

31 sierpnia 2021 r. godz. 11:30

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22, 23, 24 marca 2021 r. (rekolekcje); 30 kwietnia 2021 r.; 25, 26, 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty); 4 czerwca 2021 r.